Instytut Historii im. Wojtka Kulika /Institute of History Wojtek Kulik/

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko /The world, space, interesting facts and more/


Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, polskokatolickich, greckokatolickich, prawosławnych i ewangelickich
General register of Roman Catholic, Polish-Catholic, Greek Catholic, Orthodox and Evangelical priests

Element nagrobka księży,
Tomaszów Lubelski, 9 czerwca 2013

Ave crux, spes unica
Hail to the Cross, our only hope
Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo
Olesno, 8 października 2017

Katowice, cm. przy ul. Francuskiej
29 czerwca 2019

Krowica Sama, 4 lipca 2015
Krzyż z nagrobka ks. Michała Harasowskiego
Foto Artur Mielnik

Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, polskokatolickich, greckokatolickich, prawosławnych i ewangelickich
General register of Roman Catholic, Polish-Catholic, Greek Catholic, Orthodox and Evangelical priests

    Instytut zajmuje się także opracowywaniem biogramów księży rzymskokatolickich, polskokatolickich, grackokatolickich, prawosławnych i ewangelickich. Ponadto sporządza wykazy parafii, w szczególności z informacjami o ich proboszczach.


Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, polskokatolickich, greckokatolickich, prawosławnych i ewangelickich, 6019 biogramów
General register of Roman Catholic, Polish-Catholic, Greek Catholic, Orthodox and Evangelical priests

    Tom 1, część 1, biogramy A-J ----- v. 04.08.2020 (pdf)

    Tom 1, część 2, biogramy K-Ł ----- v. 04.08.2020 (pdf)

    Tom 1, część 3, biogramy M-Ź ---- v. 04.08.2020 (pdf)

    Tom 2, część 1, parafie A-Ł     ----- v. 21.02.2024 (pdf)

    Tom 2, część 2, parafie M-Ź    ----- v. 21.02.2024 (pdf)

    Tom 3, aneks                           ------ v. 01.01.2023 (pdf)


Szczegółowe biogramy /Detailed biograms/

    Ks. kanonik Edward Kłopotek, v. 11.09.2018

    Ks. kanonik Stefan Ginalski, v. 15.08.2018


Foto galerie /photo gallery/

    Wspomnienie o księdzu Edwardzie Kłopotku, 2009 (pdf)

    Wieczornica w pierwszą rocznicę śmierci księdza kanonika Edwarda Kłopotka, 19.11.2009

    Kapliczka, 22-23.06.2009

    Pogrzeb ks. Edwarda Kłopotka, Obsza, 21.11.2008

    Pamięci Księdza Kanonika Edwarda Kłopotka, Trzebieszów, 20.10.2009

    Uroczyste powierzenie ks. kan. Stanisławowi Michałowi Budzyńskiemu obowiązków proboszcza parafii św. Jerzego w Biłgoraju, 26.07.2009

    Pogrzeb ks. Franciszka Nuci, Lubaczów, 13.07.2007

    X rocznica powstania edycji zamojsko-lubaczowskiej tygodnika Niedziela, 12.06.2008


O stronie /About the website/

Webmaster: Henryk Kulik (23.05.2007-2024) / hkulik(wstaw znak at)rodzinakulik.eu

     Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów