Instytut Historii im. Wojtka Kulika /Institute of History Wojtek Kulik/

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko /The world, space, interesting facts and more/


Cmentarz parafii św. Mikołaja w Grabowcu /St Mikołaj Roman Catholic Parish Cemetery in Grabowiec/

Grób ks. Stefana Saweckiego, 2009

proboszcz, kanonik


Regulamin cmentarza

    Regulamin (jpg)


Józio ..

Zobacz oryginał


Grób Jadwigi Jęczmieniowskiej,
foto 26.10.2019

Lipa z alejki cmentarnej, 1880-2010
foto 20.03.2010

Cmentarz parafii św. Mikołaja w Grabowcu /St Mikołaj Roman Catholic Parish Cemetery in Grabowiec/

    Cmentarz w Grabowcu, kryje w ziemi wiele pochówków, które nie są oznaczone na ziemi. Nagrobki lub kopczyki zawładnął w niepamięć nieubłagany czas. Wśród ocalałych nagrobków jest wiele, które współczesnym nic nie mówią oprócz prostej lub złożonej inskrypcji. Nie dają wspomnień, nie są źródłem łez.


Cmentarz w Grabowcu, 31.12.2012

Plan cmentarza, wykonany w okresie maj 2008-lipiec2009

    Plan cmentarza (sytuacyjny)

Zdjęcia nagrobków w poszczególnych kwaterach ujętych w planie, kwatery

    A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  I,  J,  K,  L,  M,  N,  O,  P,  Q,  R,  S,  T,  V,  W,  X,  Y,  Z,  ZO


Cmentarz, foto galerie /Cemetery, photo gallery/

    Spacerkiem po cmentarzu, 2018, v. 28.09.2018; Walk the cemetery (132 photos)

    Układanie chodnika i nie tylko, cz. 2 (part 2), v. 12.01.2016 (97 photos)

    Układanie chodnika i nie tylko, cz. 1 (part 1), v. 25.09.2015 (103 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2014, v. 19.08.2014; Walk the cemetery (21 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2013, cz. 2, v. 20.08.2014; Walk the cemetery, part 2 (39 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2013, cz. 1 , v. 20.08.2014; Walk the cemetery, part 1 (124 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2012, cz. 2, v. 23.12.2012; Walk the cemetery, part 2 (201 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2012, cz. 1, v. 24.07.2012; Walk the cemetery, part 1 (273 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2011, v. 13.09.2011; Walk the cemetery (21 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2010, v. 13.01.2011; Walk the cemetery (165 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2009, cz. 2, v.0 2.11.2009; Walk the cemetery, part 2 (pdf, 7 photos)

    Spacerkiem po cmentarzu, 2009, cz. 1, v. 02.05.2009; Walk the cemetery, part 1 (pdf, 27 photos)

    Spacerkiem na cmentarz i po cmentarzu, v. 23.02.2009 (28 photos)

    Prace na cmentarzu, 2007 (9 phtos)


Czy wiesz, że? /Do you know that...?/

    Po raz pierwszy msza św. na cmentarzu grzebalnym została odprawiona 2 listopada 1948 roku.

    Lipy przed cmentarzem mają ponad 125 lat. Zostały posadzone pod kierunkiem proboszcza Feliksa Kamińskiego przed 1888 rokiem. Ksiądz proboszcz jest pochowany na cmentarzu w Lublinie, przy ul. Lipowej.

    W 1789 roku pewien obywatel Grabowiec-Góry tak zapisuje w testamencie swój pochówek: „Ciało zas moie po Chrzeciansku podług moznosci y Klasy mnie sluzącej aby pochowane było”

    Historia ludzi w nagrobkach zamknięta, Mielewski, 1849-1892. Przy głównej alejce, przed grobowcem Gustawa Węgleńskiego, znajduje się grób lokaja z Werbkowic - Andrzeja Mielewskiego (pochodzącego z miejscowości Brzeziny leżącej w dawnej guberni piotrkowskiej). Płyta nagrobna z inskrypcją jest otoczona metalowym ogrodzeniem. Poza ogrodzeniem znajduje się betonowy nagrobek z inskrypcjami. Otoczenie grobu jest zanieczyszczane przez ludzi sprzątających inne nagrobki.

    Biskup lubelski Wincenty a Paulo Pieńkowski (biskup, który poświęcił kościół w Grabowcu) w pierwszym liście pasterskim z dnia 18 listopada 1853 roku zwrócił się do księży m.in. tymi słowami: „Miejcie również i o cmentarzach troskliwość. Wyrządza się krzywda pamięci zmarłych, gdy ich przedsionek wieczności zaniedbany i od zniewagi nie ochroniony. Obojętność w tej mierze, powszechną zwraca uwagę. Skłaniajcie więc parafian waszych, aby przez uszanowanie dla popiołów spółbraci, starali się nieodzownie cmentarze opatrzyć, ogrodzić lub obmurować. Sami zaś, jeżeli z waszej strony nic oprócz zachęty zrobić nie możecie, czuwajcie nad porządkiem wewnętrznym, i niechaj przynajmniej drzewa, ręką waszą w około sadzone, dowodzą troskliwości waszej”.


Historia ludzi w nagrobkach zamknięta, Szketin

    Cmentarz w Grabowcu jest współcześnie wykorzystywany przez katolików. Wcześniej chowano tutaj także grekokatolików siłą cara "przechrzczonych" na prawosławnych, późniejszych (po 1905 roku) rzymskokatolików a także prawosławnych od urodzenia.

    Prawie na samym początku cmentarza, po prawej stronie alejki jest kilka nagrobków ludzi tutaj kiedyś zamieszkałych. Jeden nagrobek to "kamień" na grobie czwórki dzieci: Piotra, Pawła, Aleksandra (3 lata), Wacława - naczelnego nauczyciela tutejszej szkoły (na przełomie wieków XIX i XX) Mikołaja Szketina i jego żony Antoniny (wyznania prawosławnego). Grób jest ogrodzony metalowymi rurami umocowanymi w betonowych słupkach. Więcej informacji o nauczycielu Szketinie szukaj w GSB (Grabowieckim Słowniku Biograficznym).

Nagrobek po prawej

Historia ludzi w nagrobkach zamknięta, Komorowska

    Przechodziliśmy zapewne wielokrotnie obok poniższego nagrobka, przykrywającego grób panny szlachcianki Marii Komorowskiej - siostry ks. proboszcza grabowieckiego Antoniego Komorowskiego. Maria została pochowana przez brata, rodzinę i mieszkańców nie tylko Grabowca - prawie 120 lat temu.


O stronie /About the website/

Webmaster: Henryk Kulik (23.05.2007-2023) / hkulik(wstaw znak at)rodzinakulik.eu

     Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów