Instytut Historii im. Wojtka Kulika /Institute of History Wojtek Kulik/

Świat, przestrzeń - ciekawostki i nie tylko /The world, space, interesting facts and more/


Parafia greckokatolicka oraz prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowcu;
The history of the Greek-Catholic and Orthodox Parish in Grabowiec

Śniatycze, tablica nagrobna Juliana Chruściewicza, 2010

Proboszcz parafii greckokatolickiej w Grabowcu Julian Chruściewicz jest pochowany wraz z żoną na cmentarzu przy dawnej - drewnianej - cerkwi w Śniatyczach (z 1833 roku), aktualnie kościele filialnym parafii rzymskokatolickiej Dub.


Parafia greckokatolicka oraz prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowcu
The history of the Greek-Catholic and Orthodox Parish in Grabowiec

    Oglądasz strony przedstawiające historię dawnych parafii greckokatolickiej oraz prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowcu (gmina Grabowiec, powiat zamojski, województwo lubelskie).

    Unici to chrześcijanie wywodzący się z różnych Kościołów wschodnich, którzy uznawali dogmatykę i jurysdykcję Kościoła rzymskokatolickiego, przy czym zachowali własną liturgię i specyfikę.


Monografia parafii greckokatolickiej oraz prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowcu

    Monografia parafii greckokatolickiej oraz prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grabowcu (pdf), v. 19.10.2018 z poprawką

Wersja monografii do druku

    Przygotowujemy się do opracowania ostatecznej wersji monografii, tak aby można byłoby ją wydrukować.

    Wersja do druku, w stosunku do powyższej wersji z 19 października 2018 roku, oprócz korekty, zawiera dodatkowo m.in.:

  • wzbogacone biogramy ks. Jana Łużeckiego, ks. Syemeona Pruchnickiego,
  • biogramy księży pochodzących z parafii r.g. Grabowiec: Andrzeja Komozińskiego, Aleksandra Bonieckiego,
  • skany dokumentów z XVIII wieku,
  • dokładniejszy opis wizytacji parafii prawosławnej w Grabowcu w 1906 roku przez biskupa.


Płaszczenica z cerkwi greckokatolickiej / prawosławnej

Czy wiesz, że?    /Do you know that...?/

    W 1742 wywodzący się z Grabowca ks. Aleksander Boniecki był proboszczem parafii Stabrów /Stawrów/.

    W 1775 roku szpital „ruski” znajdował się na działce pomiędzy ulicą Rynek a ulicą Skierbieszowską.

    W latach 1759-1784, 1815-1866 funkcjonował greckokatolicki dekanat grabowiecki.

    23 września 1872 roku dziekan dekanatu zamojskiego, proboszcz parafii Szczebrzeszyn, ks. Aleksander Górski informuje biskupa chełmskiego, że nowa cerkiew została poświęcona w obecności wicedziekana dekanatu zamojskiego ks. Michała Romualda Mosiewicza (proboszcza parafii Świdniki), ks. Mikołaja Malczyńskiego (proboszcza parafii Grabowiec), ks. Mikołaja Nazarewicza (proboszcza parafii Wojsławice).

    2 marca 1855 roku zmarł car Mikołaj I Pawłowicz. We wszystkich kościołach r.g. (zapewne i r.l.) parafialnych miały odbyć się nabożeństwa żałobne. Dziekan dekanatu grabowieckiego ks. Teodozy Dyakowski informuje, 16 lipca 1855 roku, biskupa diecezji chełmskiej, że we wszystkich kościołach r.g. wchodzących w skład dekanatu grabowieckiego zostały odprawione nabożeństwa żałobne. Prawdopodobnie nabożeństwa odbywały się na początku maja tego roku, gdyż tak było w dekanacie hrubieszowskim.

    Według stanu na 20 października 1842 roku w parafii greckokatolickiej w Grabowcu było 129 „dymów” – gospodarzy grekokatolików. Kolatorem cerkwi był Michał Teleżyński. Parafia płaciła diakowi 7 rubli i 50 kopiejek. Diak mieszkał w swoim domu.

    6 stycznia 1810 roku przy cerkwi parafialnej Wniebowzięcia NMP w Grabowcu powstało bractwo, do którego w 1833 roku należało siedem osób. W dekanacie grabowieckim było to najstarsze bractwo. W dekanacie grabowieckim bractwa istniały także przy cerkwiach w Horyszowie Ruskim, Koniuchach (filii Horyszowa Ruskiego), Jarosławcu, Tuczępach.


O stronie /About the website/

Webmaster: Henryk Kulik (23.05.2007-2023) / hkulik(wstaw znak at)rodzinakulik.eu

     Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów