Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu


Podstawowe informacje
Klasztor Sióstr Benedyktynek
ul. Benedyktyńska 5
37-500 Jarosław

Od Papieża

Medalik Świętego Benedyktyna
[Rozmiar: 156228 bajtów] [Rozmiar: 133324 bajtów]