Cześniki, dawny cmentarz greckokatolicki, prawosławny