Cmentarze wojenne z okresu I Wojny Światowej przy trasie Piaski - Zamość

(1/21): Kolonia Siedliszczki przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I wojny światowej. (2/21): Z.1.Chmielnik Górny przy trasie Fajsławice-Zamość (E372).<br>Cmentarz wojenny z I wojny światowej.<br>Pochowanych 2250 żołnierzy, w tym 1750 żołnierzy carskich, 1500 austriackich. (3/21): Z.2.Chmielnik Górny przy trasie Fajsławice-Zamość (E372).<br>Cmentarz wojenny z I wojny światowej.<br>Theophiel Hergesell, untoffz. (stopień), R.J.R.205 - 3.komp.(jednostka), +24.07.1915 r. (4/21): Z.3.Chmielnik Górny przy trasie Fajsławice-Zamość (E372).<br>Cmentarz wojenny z I wojny światowej.<br>Georg Pritschow,musketier (stopień), R.J.R.205 - 2.komp.(jednostka), +23.07.1915 r.
(5/21): Z.4.Chmielnik Górny przy trasie Fajsławice-Zamość (E372).<br>Cmentarz wojenny z I wojny światowej.<br>Robert Klosc (względnie Kłóść, Kłóśc), wehrm. (stopień), J.R.46 - 1.komp.(jednostka), +21.07.1915 r. (6/21): Z.5.Chmielnik Górny przy trasie Fajsławice-Zamość (E372).<br>Cmentarz wojenny z I wojny światowej.<br>Max Freund, gefreiter D.R. (stopień), M.G./R.J.R.205 - ?.komp.(jednostka), +23.07.1915 r. (7/21): Z.6.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej. (8/21): Z.7.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.
(9/21): Z.8.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Grób żołnierza z II wojny światowej. <br>Edward Andrzejewski, szeregowiec (stopień), grupa (10/21): Z.9.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Grób żołnierza z I wojny światowej. <br>W.Sachsenheimer (względnie Sachsen-Heimer), vizefeldw. (stopień), füsl.R.122 - 9.komp. (jednostka), +29.07.1915 r. (11/21): Z.10.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Grób żołnierza z I wojny światowej. <br>Klemens Plenikowski, musketier (stopień), .... (jednostka), +29.07.1915 r. (12/21): Z.11.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Zbiorowy grób 34 żołnierzy carskich z I wojny światowej. <br>PRO PATRIA +1914/1915.
(13/21): Z.12.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej. (14/21): Z.13.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej. (15/21): Z.14.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej. (16/21): Z.15.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Zbiorowy grób 20 żołnierzy austriackich z I wojny światowej. <br>PRO PATRIA +1914/1915.
(17/21): Z.16.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Kaplica. (18/21): Z.17.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Wnętrze kaplicy. (19/21): Z.18.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Grób żołnierza z I wojny światowej. <br>Ludwig Röhsler, reservist, füsl.R.122 - 9.komp. (jednostka), +29.07.1915 r. (20/21): Z.19. (zbliżenie tablicy ze zdjęcia 11). Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Zbiorowy grób 34 żołnierzy carskich z I wojny światowej. <br>PRO PATRIA +1914/1915.
(21/21): Z.20.Ignasin (Fajsławice) przy trasie Piaski-Fajsławice (E372).<br>Cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.<br>Zbiorowy grób 20żołnierzy carskich z I wojny światowej. <br>PRO PATRIA +1914/1915.
Galernik - Twoja własna Internetowa Galeria Zdjęć - Kreator - Publikowanie - Tworzenie - GIF, JPG, PNG